Пројектни задатак – Обновљиви извори енергије

„Треба знати искористити природне силе и на тај начин добити сву потребну енергију. Сунчеви зраци су облик енергије, ветар и морске струје су такође енергија. Користимо ли их? О, не! Палимо шуме и угаљ, као да подстанари пале улазна врата наше куће за грејање. Живимо као дивљи досељеници који не схватају да ова богатства припадају … Continue reading Пројектни задатак – Обновљиви извори енергије

Advertisements

Информатичке технологије

Електронски тест за 7. разред  из Информатичких технологија налази се на Веб адреси: http://www.quiz-creator.com/qms/quiz.php?u819307q42549v810511611 Електронски тест за 5. разред из Информатичких технологија налази се на Веб адреси: http://www.quiz-creator.com/qms/quiz.php?u819307q42452v-1086001659

Проверавање и оцењивање ученика

У процесу проверавања и оцењивања ученика наставник посматра понашање ученика, вреднује производе учениковог учења и испитује тако што ученику поставља питања или задатке. Цео овај поступак је у надлежности наставника тј. субјективне наставникове процене. Да би се постигла што објективније мерење и оцењивање ученичких знања потребно је што више искључити субјективни фактор у поступку оцењивања. … Continue reading Проверавање и оцењивање ученика

Видео конференција

Реч конференција подразумева скуп великог броја људи који уживо слушају предавања и дискутују о изнетим темама и идејама (слика 1.) . Видео конференција се одвија преко информационо-комуникационе технологије, између две или више удаљених локација. Одликује је пренос звука и видео снимака између простора на којима се налазе учесници конференције. Омогућава да се учесници конференције међусобно … Continue reading Видео конференција

Транзистори

Транзистори могу бити: биполарни и униполарни. Биполарни транзистори могу бити тачкасти и слојни.Слојни транзистори имају знатно боље  особине, те се они масовно користе. Састоје се од копактне целине два  p-n споја, тако да се између две прелазне области, два p-n споја, налази полупроводнички слој заједнички за оба споја (слика 1.). Ако је заједнички слој од … Continue reading Транзистори

Структура рачунара

1 Увод Постоји више дефиниција рачунара. Једна од њих дефинише рачунар као електронску, дигиталну, репрограмабилну машину која може да обавља логичко математичке операције, унос, обраду и памћење података. Електронска значи да основ грађе рачунара чине електронске компоненте, дигитална да обавља операције са бројевима  (digit - број), репрограмабилна значи да се редослед операција може програмирати и … Continue reading Структура рачунара

Утицај мотивације на обликовање и ефикасност е-учења

Једна од тенденција модерног друштва је и пораст општег образовног нивоа уз појачано коришћење свих средстава која човеку могу бити од користи за ту сврху. Количина новог знања повећава се великом брзином, а постојећа знања све брже застаревају. Овакав тренд ће интезивирати процес учења и усавршавања током целог живота. Савремена стратегија образовања темељи се на … Continue reading Утицај мотивације на обликовање и ефикасност е-учења